Experiență

Reprezentare litigii bancare pentru debite totalizând un cuantum de 31 milioane de euro

Executări silite în domeniul petrol & gaze pentru creanțe în cuantum de 18 milioane de euro

Recuperare de creanţe bancare în cuantum de ~240 milioane ron reprezentând 5.500 de debitori

Clienţi din utilităţi, energie & gaze naturale în cuantum total de ~114 milioane ron reprezentând 23.000 de debitori

Next

Domenii de expertiză

  • Recuperarea creanțelor pe cale extrajudiciară și judiciară, la nivel național
  • Litigii în dosare complexe, alături de gestionarea eficientă a portofoliilor de volume mari
  • Executare silită
  • Proceduri de Insolvență
  • Consultanță juridică aplicată particularităților speței și exigențelor clientului
Next

Beneficiile clienților noștri

  • Protejarea intereselor clienților prin identificarea celor mai bune strategii în litigiile gestionate
  • Experiență vastă în procedurile de recuperare judiciară a creanțelor prin aplicarea procedurilor legale și de eficientizare a resurselor financiare și de timp
  • Utilizarea unui soft de evidențiere a dosarelor clienților și actualizare a stadiului acestora, care permite raportarea detaliată către client
Next
Next